ÁSZF

RIBISZKE Lakberendezés - a továbbiakban Szállító -

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKA megrendelés menete:


Regisztráció:

A ribiszke.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton interneten keresztül a http://www.ribiszke.hu webcímen a regisztrációt követően lehetséges.

Az érvényes regisztráció feltétele az ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.

Regisztrálni a főoldalon megjelenő Regisztráció menüpont alatt lehetséges.

Webáruházunk a hibás adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, téves teljesítésért semmilyen felelősséget nem vállal.


Megrendelés:

A vásárolt áru jellemzőit, tulajdonságait, az esetleges használatára vonatkozó utasításokat a termék adatlapjáról lehet részletesen megismerni.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett összeg, amely tartalmazza a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A ribiszke.hu webáruház az árváltoztatás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Honlapunkat a lehető legjobb tudásunk szerint tartjuk karban, azonban az azon megjelenő adatok (technikai-kereskedelmi) tájékoztató jellegűek, hibás adatközlés miatt felelősséget nem vállalunk, azonban elnézésüket kérjük.

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállító minden megrendelést írásban igazol vissza a megrendelésen feltüntetett e-mail címre. Élő megrendelésnek kizárólag az írásban visszaigazolt rendelések tekintendők.

Szállító az írásos visszaigazolásban feltüntetheti a megrendeléssel kapcsolatos változásokat és tudnivalókat (árváltozás,áru átvételének várható időpontja, kifutott termék utódai stb.). Amennyiben a visszaigazolás eltér a megrendelésben foglaltaktól, a megrendelés csak a visszaigazolásra válaszképpen küldött, módosított rendelést követően lép életbe. Bizonyos nagy értékű termékek egyedi rendelésekor webáruházunk előleget kér be, melyre előlegszámlát bocsátunk ki, és annak pénzügyi teljesítését követően indítjuk el a szállítást. Ennek mértéke a termékek bruttó árának 50%-a.

Szállító a fentiekben ismertetett, írásos úton történő és visszaigazolt rendeléseken kívüli módokat (szóbeli foglalás, írásban vissza nem igazolt rendelés) nem tekint magára kötelező érvényűnek, ezért Megrendelő a fentieken kívüli módokon történt rendelésekből adódó részteljesítésekért vagy a teljesítés elmulasztásáért Szállítót nem kérheti számon.

Megrendelő írásos rendelése, valamint szállító írásos visszaigazolása és jelen „Általános Szállítási Feltételek” együttesen automatikusan vásárlási szerződésnek értendők, mely a rendelés visszaigazolásakor lép életbe. Nem tekinthető visszaigazolásnak az automatikus válaszlevél ami a rendelést tartalmazó elektronikus levél beérkezéséről tájékoztat.


Az átvétel módja:

A Megrendelő vagy annak képviselője személyesen - a Szállító által megjelölt áruátvételi ponton (üzlet) - , a visszaigazolásban megjelölt vagy más módon egyeztetett időpontban átveszi a kért terméket vagy termékeket Szállítótól vagy a Szállító által megbízott futárcég munkatársától, melynek kifizetése készpénzben történik.

Megrendelő az írásos rendelésben kérheti a termék vagy termékek házhozszállítását. Szállító a házhozszállítás időpontját a visszaigazolásban jelzi. A kiszállítást Szállító, vagy a Szállító által megbízott futárcég végzi, (a megrendelő által megadott szállítási címre) melynek költségeit Szállító az áru számláján külön tételben szerepelteti. Az aktuális költségek folyamatosan megtalálhatóak a www.ribiszke.hu weboldalon.

A számla ellenértékét, - melyben benne foglaltatik a kiszállítás költsége is – az átadónak kell készpénzben kiegyenlíteni.

A Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szállítónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a termékekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük, még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével dokumentálja. Kérjük, hogy a törékeny dolgokat tartalmazó csomagot - még  ha azon külsérelmi nyom nem látszik, akkor is - az átadó jelenlétében felbontani , és tartalmának épségéről meggyőződni szíveskedjen. Amennyiben hiányt vagy bármilyen más sérülést tapasztalnak, a futárnál lévő kárfelvételi jegyzőkönyvet kitölteni és Szállítót értesíteni szíveskedjenek a +3670/ 3173578-as ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy email elérhetőségünkön.
A procedúráért elnézésüket kérjük, de a szállítási törésbiztosítás - a biztosítói ügymenet miatt - csak ez esetben vehető igénybe.

Ettől eltérő átvételi illetve kiszállítási feltételeket minden esetben írásban kell rögzíteni, ezek a Szállító által küldött visszaigazolás után lépnek életbe.

Fizetési módok:

A webshopban megrendelt termékek kifizetésének módja függ a választott átvételtől. Kiszállításkor a Szállító, vagy a Szállító által megbízott futárcég munkatársánál tudja, helyszíni ( az üzletben történő) átvétel esetén pedig  az üzletben tudja az ellenértéket készpénzben kiegyenlíteni.

Az elállás joga:
A rendelés menetét és ettől való elállást a Ptk.1959. évi IV. tv.379.§ (1.) bekezdése, valamint az 1959. évi IV. tv.381.§ (2.) bekezdése szabályozza. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

72 órás cseregaranciával élhet a megrendelő, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. Jogos minőségi kifogás esetén a szállító biztosítja a termék cseréjét, amennyiben a hiba rendeltetésszerű használat mellett következett be. Amennyiben a hibának a nem rendeltetésszerű használat az oka, a javítási költség a vevőt terheli.

A vásárlást minden esetben számlával kell igazolni.

Ha a Megrendelő a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollévők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti - bontatlan - csomagolásában, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szállító címére. (2112 Veresegyház, Fő út 31.) A Ribiszke.hu webáruház kizárólag új állapotú, nem használt, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, eredeti csomagolással rendelkező termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. 

Szállító követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárának megtérítését.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Megrendelőnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Megrendelő részére. A visszatérítés nem vonatkozik a termék szállítási költségeire.

Jótállás:

Szállító a 151/2003. kormányrendelet hatálya alá tartozó bútorokra egy év jótállást biztosít. A jótállás feltétele a bútor rendeltetésszerű használata. ( A honlapon "Tömörfa bútorok ápolása és kezelése" címen található meg további információ)

A vásárlástól való elállásról:

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a üzletenkben történő személyes, illetve kiszállítással történt átvétel esetén is gyakorolható. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát az Ügyfélszolgálat menüpontban feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

Termék visszaküldése:

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

- ha az átadást követően a fogyasztó az egyedi csomagolást felbontotta;

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Az elállási jog gyakorlása személyesen az Elállási/Felmondási nyilatkozat kíséretében üzletünkben, vagy futárszolgálat igénybevételével, nyitvatartási időben történő visszajuttatással is lehetséges.

A Quasar Home Decor Kft. postai csomagokat technikai okokból nem tud fogadni. Az ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás lebonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.

Ribiszke Lakberendezés / Quasar Home Decor Kft.

Cím: 2112 Veresegyház, Fő út 31.

E-mail cím: info (at) ribiszke.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől Péntekig 10-18 óra között.

Szombat: 9-13 óra között

Vasárnap: zárva

További tudnivalók:
Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási/Felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, a Quasar Home Decor Kft. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, illetve a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.


Egyéb rendelkezések:

a., A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
b., Webáruházunkban a European Heritage bútorai is megtekinthetőek, de technikai korlátok miatt az összes - termékenként közel 500 féle felületkezelési - verzió ára nem kerülhetett feltüntetésre. Kérjük amennyiben az ár mezőben "0 Ft"-ot lát telefonáljon az Önt érdeklő színkombinációhoz tartozó árinformációért. Cégünk nem fogad el rendelést ezen termékekre a webshopon keresztül, kizárólag személyesen, ezért "0 Ft"-ért nem áll módunkban terméket leszállítani. Ezt a termékek leírásában is feltüntettük.

A felelősség korlátozása:

Szállító nem felelős semmilyen kárért az alábbi esetekben, azok bármilyen okból is következtek be:

- weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

- működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

- meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- bármely levél és adat elvesztése, függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett .

Az ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.


Szállító a megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szállító a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szállító alvállalkozójaként vagy közreműködőjeként jár el. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Szállító az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit, az árakat, a határidőket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.


Budapest, 2016 november 7.

Folytatás
clear-bug-div
Facebook